Equestrum investeert
in hippische professionalisering en innovatie.
Equestrum werkt samen
aan kennisontwikkeling en innovatie met verschillende netwerken: ondernemers, onderwijs en overheid.
Equestrum heeft een internationale aanjaagfunctie
voor ondernemerschap, hospitality en nieuwe economische activiteiten.

Innovatie

Kennisontwikkeling, kwaliteitsborging, professionaliseren en innoveren zijn vanzelfsprekende begrippen binnen de hippische wereld. Om de bestaande en toekomstige ambities aan te scherpen, te verbeteren en steeds verder te realiseren is Equestrum opgericht. Ondernemers, onderwijs en overheid, (o.a. de gemeente Midden-Delfland), werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de hippische sector. Deze samenwerking gaat verder dan alleen de hippische bedrijven: om de paardensport heen zijn een aantal grote netwerken actief die veel mogelijkheden bieden voor (internationaal) ondernemerschap, hospitality, netwerkvorming en nieuwe economische activiteiten. Deze initiatieven hebben naast kennisdeling de functie om innovatie aan te jagen in de brede Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Over ons

Equestrum is het Internationale Hippische Kennis- en Innovatiecentrum Metropool Rotterdam – Den Haag en werkt met verschillende partijen en netwerken van ondernemers, onderwijs en overheid aan kennisontwikkeling en innovatie van de hippische sector. Equestrum heeft een belangrijke aanjaagfunctie met cross-overs naar de sector sport, internationale business, vrijetijdsbeleving en hippische kennisontwikkeling en heeft de volgende onderscheidende kenmerken:

 • Grote betrokkenheid bedrijfsleven: (hippische) bedrijven/ondernemers praten en denken mee
 • Intensieve samenwerking en korte lijnen tussen overheid, onderwijs en gemeente
 • Talentontwikkeling van studenten via de Lentiz MBO Opleidingen Paardensport en Paardenhouderij

De internationale MBO Opleiding Paardensport in Maasland in samenwerking met Lentiz Onderwijsgroep is het eerste concrete initiatief van Equestrum in samenwerking met Manege Chardon. Daarnaast werken we aan de invulling van professionele clinics en inspiratiebijeenkomsten, in nauwe samenwerking met FNRS, de KNHS en het KWPN bij maneges, hippische bedrijven en organisaties in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Deze initiatieven hebben naast kennisdeling, ook de functie om innovatie aan te jagen.

Samenwerkende partijen

Samenwerking hippische stakeholders

Het Hippisch Platform is een samenwerking tussen KNHS, KNHS Zuid-Holland, KWPN, KWPN Zuid-Holland, FNRS, Equestrum en Lentiz MBO Maasland. Op 25 juni 2017 is er tijdens het CHIO Rotterdam een convenant getekend waarmee als deze partijen hun commitment geven om samen te werken aan de ontwikkeling van paardensport in de regio Zuid-Holland.

Het doel van de samenwerking is om binnen de regio Zuid-Holland kennis te delen, te innoveren en te inspireren op het gebied van paardensport. Voor de komende jaren zijn er een aantal gezamenlijke ambities en doelstellingen ontwikkeld. De volgende initiatieven zijn inmiddels gestart:

 • Lentiz MBO Paardensport opleiding in Maasland in samenwerking met Manege Chardon (gestart in 2017)
 • Organiseren van inspiratiebijeenkomsten en bijscholingsavonden in Zuid-Holland
 • Aanleggen van nieuwe ruiterroutes in de gemeente Midden-Delfland
 • Meer jongens op het paard, mede door de nieuwe stoere discipline Cross Challenge
 • Talentontwikkeling: d.m.v. TTC Zuid-Holland bijdragen aan resultaten spring- en
  dressuurtalenten
 • Verhogen van de kwaliteit van de instructeurs en juryleden (o.a. via bijscholingen)
 • Maken van jongeren beleid voor KNHS, KWPN en FNRS waarbij wij kijken naar de
  mogelijkheden voor één gezamenlijke commissie voor Jong KNHS, Jong KWPN en Jong
  FNRS

Onderstaande doelstellingen willen wij in 2021 met elkaar gerealiseerd hebben:

 • Bevorderen van paardenwelzijn en veiligheid
 • Opzetten online hippisch platform Zuid-Holland waar iedereen terecht kan voor
  informatie over de paardensport binnen deze regio
 • Uitrollen van scholenprogramma’s in de regio
 • Eigen eventlocatie voor Zuid-Holland (die ook geschikt is voor eventing)
 • Realiseren van centrale sponsorwerving voor evenementen in de regio
 • Behoeftes van recreatieve ruiters en menners in kaart brengen en faciliteren
 • Meer paardensporters in Zuid-Holland KNHS/FNRS lid laten worden
 • Activeren/bekend maken van verschillende disciplines (bijv. TREC)
 • Young Leader Program van KNHS verder uitrollen
 • Ontwikkelen van sterke maneges en verenigingen

Regio

Er is een intensieve interactie en samenwerking tussen de bedrijven onderling, onderwijs en overheid in de regio Greenport Westland – Oostland, Midden Delfland Cittaslow en de Mainport Rotterdam. Hier bevinden zich een groot aantal netwerken op het gebied van internationaal ondernemerschap, hospitality en innovatieve economische activiteiten.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag acteren zo’n 140 hippische bedrijven en vijfhonderd personen zijn werkzaam binnen de hippische sector. De totale paardensport in Nederland heeft 1,5 – 2 miljard euro aan omzet.


Partners

Overheidsorganisatie, verschillende (hippische) bedrijven en onderwijsinstellingen zijn direct betrokken bij Equestrum en  leveren hun expertise voor de ontwikkeling van de MBO Opleiding Paardensport, clinics en inspiratiebijeenkomsten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Tickets

Tickets inspiratiebijeenkomsten

Equestrum staat voor professionalisering en innovatie binnen de hippische wereld. Door middel van inspiratiebijeenkomsten biedt Equestrum professionals een platform om hun kennis en vaardigheden te delen met collega-ondernemers (in spé) en met andere belangstellenden. Met deze inspiratiebijeenkomsten kunnen de deelnemers zich verder innoveren als hippische ondernemer. Koop hier uw tickets voor de inspiratiebijeenkomsten van Equestrum.

Locatie

Nauwe samenwerking tussen hippische bedrijven en onderwijs is erg belangrijk voor de studenten van de opleiding Paardensport. Manege Chardon bevindt zich aan de rand van Delft tegen het recreatie gebied Midden-Delfland in de gemeente Schipluiden. IJsbrand en Paulien Chardon hebben een veelzijdig paardenbedrijf waarbij topsport wordt beoefent. Manege Chardon en Lentiz MBO Maasland treden op als leercentrum voor de studenten, waar zij zowel theorie als praktijk lessen volgen en de verschillende facetten van de paardensport meekrijgen. Daarnaast zijn er nog 15 andere hippische bedrijven binnen de regio waar studenten ervaring opdoen om zich voor te bereiden op een carrière in de paardensport.

Contact

Algemeen: info@equestrum.nl T: 010-2664180

Contactpersoon vanuit het bedrijfsleven:
Tessa Dronzek, Marketing & Commercie te bereiken via E: tdronzek@rspsportenbusiness.nl M: 06-16930325

Contactpersoon vanuit het onderwijs:
Rick van Dam, lid Raad van Bestuur Lentiz Onderwijsgroep te bereiken via E: rvdam@lentiz.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search