Er is een intensieve interactie en samenwerking tussen de bedrijven onderling, onderwijs en overheid in de regio Greenport Westland – Oostland, Midden Delfland Cittaslow en de Mainport Rotterdam. Hier bevinden zich een groot aantal netwerken op het gebied van internationaal ondernemerschap, hospitality en innovatieve economische activiteiten.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag acteren zo’n 140 hippische bedrijven en vijfhonderd personen zijn werkzaam binnen de hippische sector. De totale paardensport in Nederland heeft 1,5 – 2 miljard euro aan omzet.

 


Nauwe samenwerking tussen hippische bedrijven en onderwijs is erg belangrijk voor de studenten van de opleiding Paardensport. Manege Chardon bevindt zich aan de rand van Delft tegen het recreatie gebied Midden-Delfland in de gemeente Schipluiden. IJsbrand en Paulien Chardon hebben een veelzijdig paardenbedrijf waarbij topsport wordt beoefent. Manege Chardon en Lentiz MBO Maasland treden op als leercentrum voor de studenten, waar zij zowel theorie als praktijk lessen volgen en de verschillende facetten van de paardensport meekrijgen. Daarnaast zijn er nog 12 andere hippische bedrijven binnen de regio waar studenten ervaring opdoen om zich voor te bereiden op een carrière in de paardensport.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search