Equestrum is het Internationale Hippische Kennis- en Innovatiecentrum Metropool Rotterdam – Den Haag en werkt met verschillende partijen en netwerken van ondernemers, onderwijs en overheid aan kennisontwikkeling en innovatie van de hippische sector. Equestrum heeft een belangrijke aanjaagfunctie met cross-overs naar de sector sport, internationale business, vrijetijdsbeleving en hippische kennisontwikkeling en heeft de volgende onderscheidende kenmerken:

 • Grote betrokkenheid bedrijfsleven: (hippische) bedrijven/ondernemers praten en denken mee
 • Intensieve samenwerking en korte lijnen tussen overheid, onderwijs en gemeente
 • Talentontwikkeling van studenten via de Lentiz MBO Opleidingen Paardensport en Paardenhouderij
infographic_pyramide

De internationale MBO Opleiding Paardensport in Maasland in samenwerking met Lentiz Onderwijsgroep is het eerste concrete initiatief van Equestrum in samenwerking met Manege Chardon. Daarnaast werken we aan de invulling van professionele clinics en inspiratiebijeenkomsten, in nauwe samenwerking met FNRS, de KNHS en het KWPN bij maneges, hippische bedrijven en organisaties in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Deze initiatieven hebben naast kennisdeling, ook de functie om innovatie aan te jagen.

Samenwerkende partijen

Samenwerking hippische stakeholders

Het Hippisch Platform is een samenwerking tussen KNHS, KNHS Zuid-Holland, KWPN, KWPN Zuid-Holland, FNRS, Equestrum en Lentiz MBO Maasland. Op 25 juni 2017 is er tijdens het CHIO Rotterdam een convenant getekend waarmee als deze partijen hun commitment geven om samen te werken aan de ontwikkeling van paardensport in de regio Zuid-Holland.

Het doel van de samenwerking is om binnen de regio Zuid-Holland kennis te delen, te innoveren en te inspireren op het gebied van paardensport. Voor de komende jaren zijn er een aantal gezamenlijke ambities en doelstellingen ontwikkeld. De volgende initiatieven zijn inmiddels gestart:

 • Lentiz MBO Paardensport opleiding in Maasland in samenwerking met Manege Chardon (gestart in 2017)
 • Organiseren van inspiratiebijeenkomsten en bijscholingsavonden in Zuid-Holland
 • Aanleggen van nieuwe ruiterroutes in de gemeente Midden-Delfland
 • Meer jongens op het paard, mede door de nieuwe stoere discipline Cross Challenge
 • Talentontwikkeling: d.m.v. TTC Zuid-Holland bijdragen aan resultaten spring- en
  dressuurtalenten
 • Verhogen van de kwaliteit van de instructeurs en juryleden (o.a. via bijscholingen)
 • Maken van jongeren beleid voor KNHS, KWPN en FNRS waarbij wij kijken naar de
  mogelijkheden voor één gezamenlijke commissie voor Jong KNHS, Jong KWPN en Jong
  FNRS

Onderstaande doelstellingen willen wij in 2021 met elkaar gerealiseerd hebben:

 • Bevorderen van paardenwelzijn en veiligheid
 • Opzetten online hippisch platform Zuid-Holland waar iedereen terecht kan voor
  informatie over de paardensport binnen deze regio
 • Uitrollen van scholenprogramma’s in de regio
 • Eigen eventlocatie voor Zuid-Holland (die ook geschikt is voor eventing)
 • Realiseren van centrale sponsorwerving voor evenementen in de regio
 • Behoeftes van recreatieve ruiters en menners in kaart brengen en faciliteren
 • Meer paardensporters in Zuid-Holland KNHS/FNRS lid laten worden
 • Activeren/bekend maken van verschillende disciplines (bijv. TREC)
 • Young Leader Program van KNHS verder uitrollen
 • Ontwikkelen van sterke maneges en verenigingen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search