Recreatiesport

Team Recreatie Paardrijden Zuid-Holland

Het ambitieuze Team Recreatie Paardrijden Zuid-Holland gaat voor een betere aanpak van de ruiterpaden, recreatiesport, breedtesport en het hippisch toerisme in Zuid-Holland. Daarmee gaan ze hand in hand met het provinciebestuur. Het vergroten van de (inter)nationale bekendheid van Zuid-Holland als routeprovincie, zal ook een boost geven aan de economie.

Team Recreatie Paardrijden Zuid-Holland bestaat uit teamleden namens de KNHS Zuid-Holland en teamleden namens Equestrum. Met elkaar werken we aan een Masterplan Recreatie Paardrijden Zuid-Holland waarin concrete doelstellingen worden verwoord. 

Concrete doelstellingen voor de provincie

  • Realiseren van nieuwe ruiterpaden
  • Realiseren van een digitaal platform routestructuren
  • Concept integrale gebiedsbenadering/landschapsmodel ontwikkelen en vermarkten
  • Realiseren van TOPPoorten (Toeristisch Opstap Punt)
  • Het verbinden van minimaal één PaardenWelkom bedrijf per TOPPoorten gebied
  • Verbinden ruiters in Zuid-Holland
  • Inzet van hippische concepten

De thema’s welzijn en veiligheid en het ontwikkelen van een integrale gebiedsbenadering (landschapsmodel) spelen een rol van betekenis binnen dit team. Ook de invulling van het jaarplan van de KNHS op het gebied van recreatie wordt besproken binnen dit team. Het is dan ook logisch dat de regioconsulenten van de KNHS hier onderdeel van uitmaken.

Teamleden

Aaf Bos

Aaf Bos

Team Recreatie Equestrum

Afgevaardigde Equestrum

John de Vos

John de Vos

Team Recreatie Equestrum

Afgevaardigde Equestrum

Marcel Brouwer

Marcel Brouwer

Team Recreatie KNHS Zuid-Holland

 Portefeuillehouder Recreatie KNHS Zuid-Holland

Pascalle de Bruin

Pascalle de Bruin

Team Recreatie Equestrum

Afgevaardigde Equestrum

Wim van der Hout

Wim van der Hout

Team Recreatie Equestrum

Afgevaardigde Equestrum

Anita Verloop-Groenen

Anita Verloop-Groenen

Team Recreatie KNHS Zuid-Holland

Regioconsulent KNHS ZH

Meer weten over Equestrum?

Aanjagen en verbinden in de paardensport is ons dagelijks werk. 

Neem contact op met Marleen voor meer informatie over ons en onze projecten.