Campus

Broedkamer

We gaan, in samenwerking met Lentiz onderwijsgroep en zorginstelling ASVZ, een innovatieve business driven campus realiseren in een monumentaal pand in Schipluiden/Den Hoorn met een ideale ligging langs de A4. Deze campus biedt een platform voor onderwijs, zorg en het bedrijfsleven en moet medio 2024 helemaal gereed zijn. Het wordt een internationaal georiënteerde broedkamer voor innovaties, crossovers, passende opleidingen en onderzoek. Daarnaast wordt het dé ontmoetingsplek die breed wordt gedragen als clubhuis van de hippische sector.

© ConverseArchitects

De campus in beeld

De conceptuele schetsen van het eindbeeld van de campus. De plek waar de hippische sector samen zal komen voor kennis, innovatie en inspiratie.

Digital arts © ConverseArchitects

De 5 pijlers van Equestrum

De campus kent vijf pijlers: Educatie, Research, Business, Health & Care en Sport. Deze pijlers hebben allen één hoofdpartner:

Educatie

Lentiz Onderwijsgroep

Research

EquInnoLab.

Business

RSP

Health & Care

ASVZ

Sport

Hippische sector in Zuid-Holland

Deze partners geven gezamenlijk de Equestrum campus vorm. Er lopen al diverse activiteiten binnen de pijlers en deze komen uiteindelijk allemaal op de campus te samen. Zo is de intentie om al in 2023 een start te maken met onderwijsactiviteiten door Lentiz onderwijsgroep in de boerderij op het campus terrein.

Meer informatie over de pijlers

Educatie

Lentiz onderwijsgroep zoekt altijd de verbinding met het bedrijfsleven en haar omgeving. De campus en haar faciliteiten geven Lentiz onderwijsgroep een enorme kwaliteitsimpuls. Lentiz is tevreden over de paardenopleidingen als de bedrijven voor wie ze opleiden tot de conclusie komen dat de studenten die bij hen aan de slag gaan, de kwaliteit leveren die zij graag zien. Om dit continu te waarborgen werkt Lentiz heel nauw samen met de bedrijven die de studenten op stage hebben en de opleidingen mede vormgeven.

Research

Equestrum is de plek waar (hippische) bedrijven terecht kunnen met hun ontwikkelings- en innovatievraagstukken, ideeën en/of problemen. We begeleiden bij de formulering van de vraag, welke vervolgens door de studenten en docenten wordt opgepakt in praktijkonderzoeksprojecten. Een speciaal aangestelde practor is verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk en het trainen van docenten (in het begeleiden van praktijkonderzoek). De Equestrum campus fungeert als test-case. Innovaties die werken, kunnen vervolgens worden opgeschaald.

Business

Voor het bedrijfsleven is Equestrum en de campus dé verbinder van de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers). Vanuit een return on investment gedachte werken we aan een jaarrond platform met een eigen kalender en netwerkmomenten. Hierbij zoeken we altijd de verbinding met partners. Op de langere termijn zien we onszelf als het verbindingsplatform tussen Mainport en Greenport.

Samenwerking

Om crossovers te kunnen realiseren werkt Equestrum als business-driven campus ook samen met gelijksoortige campussen als het World Horti Center in Westland, het Horti Science Park in Langsingerland en de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Via het campus-netwerk van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is ook direct contact met andere campussen in de provincie Zuid-Holland om het onderlinge leren te versterken.

Health

Op de campus biedt ASVZ begeleid wonen aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen en werken op de campus.

ASVZ denkt in mogelijkheden en is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al de mensen op de campus biedt ASVZ behandeling en begeleiding.

Sport

De campus wil een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van vakmensen, specialisten die zowel binnen de hippische sector, in de breedte, maar ook in de topsport nodig zijn. De innovatie op de campus moet ervoor gaan zorgen dat de sector blijft groeien en innoveren, dat zorgt voor levendigheid en ontwikkeling.

De huidige stand van zaken

Het monumentale pand dat is aangekocht staat in de startblokken om verbouwd te worden. Het bestemmingsplan voor de Equestrum campus is onherroepelijk. Nu verder met de volgende stappen die moeten worden gezet op weg naar de realisatie van de campus. De plek waar de hippische sector samen zal komen voor kennis, innovatie en inspiratie! Een volgende stap is het indienen van de omgevingsvergunning. Dit is de benodigde vergunning om te kunnen (ver)bouwen.

Alvast een impressie van de huidige staat.

Meer weten over onze plannen met de Equestrum campus?

Een broedkamer voor innovaties, crossovers, passende opleidingen en onderzoek. 

Neem contact op met Pascalle voor meer informatie over de campus.