Over ons

Hét Internationaal Hippisch Kennis- en Innovatiecentrum

Internationaal Hippisch Kennis- en Innovatiecentrum Equestrum is hét onafhankelijke aanspreekpunt voor de paardensector. Voor de topsport, talentontwikkeling, recreatiesport en aangepaste sport met een belangrijke focus op dierenwelzijn en -zorg.

Equestrum en de campus worden een plek waar mensen kennis en ervaringen delen, waar maatschappelijke meerwaarde ontstaat en waar diverse crossovers naar niet-hippische bedrijven en organisaties tot stand komen. Ondernemers, onderwijs en overheid werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de hippische sector vanuit 3 pijlers: kennis, innovatie en inspiratie. Deze samenwerking gaat verder dan alleen hippische bedrijven: binnen de sector is een aantal grote netwerken actief die veel mogelijkheden bieden voor (internationaal) ondernemerschap, hospitality, netwerkvorming en nieuwe economische activiteiten. Deze initiatieven hebben naast kennisdeling de functie om innovatie aan te jagen in de provincie Zuid-Holland.

Equestrum is als verbinder en aanjager betrokken bij initiatieven die door anderen worden georganiseerd, maar heeft ook een aantal eigen projecten gestart. Met een frisse blik staat het actieve netwerk aan de basis van talrijke huidige en toekomstige innovaties.

Equestrum wil bijdragen aan het creëren van een wij-gevoel in de sector. Equestrum is de verbindende schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven, met als doel de twee sectoren elkaar te laten versterken. Equestrum neemt hierin het voortouw vanuit een open, transparante en onafhankelijke positie. Equestrum wil hiermee een voorbeeld zijn binnen de sector: we doen het samen!

© ConverseArchitects

Thema’s

Een aantal thema’s binnen de paardensport verdient extra aandacht. Equestrum gaat de sector ondersteunen een internationale voorbeeldpositie in te nemen op het gebied van:

  • Kennis/kunde inzake (innovatie) in de topsport, recreatiesport en aangepaste sport
  • Paard en landschap
  • Paard en zorg
  • Paardenwelzijn
  • Recreatiehubs
  • Crossovers naar andere sectoren
  • Circulariteit
  • Hospitality
  • Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen

Voor zowel deze thema’s als voor de gevestigde thema’s binnen de paardensport (denk aan dierenwelzijn en gezondheid, ruiterwelzijn en gezondheid, voeding, aerodynamica) wordt Equestrum de innovatiehub.

Equestrum biedt ruimte voor onderzoek in test cases en fieldlabs. Innovaties die bij Equestrum werken, kunnen vervolgens worden opgeschaald.

Wil jij weten of Equestrum iets voor jou kan betekenen?

Equestrum zet zich in voor evenementen, recreatie, opleidingen en de eigen campus.