De bedrijvendag als aftrap van het nieuwe jaar

Mar 1, 2023 | Nieuws, Uitgelicht

Op 31 januari 2023 werd de Bedrijvendag van Lentiz | MBO Maasland en Equestrum gehouden. Deze dag stond in het teken van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en bijbehorende werkpakketten. De dag begon met de huidige stand van zaken binnen Equestrum en de Campus. Er werd onder andere verteld dat de hovenier studenten van het Lentiz vergunningsvrije onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de Campus. Verder zijn de werkpakketten gezamenlijk doorgenomen. Waarmee weer mooie stappen zijn gemaakt voor de toekomst van de hippische sector.

Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)
Met zes opgestelde werkpakketten brengen we het onderwijs dichter bij het werkveld. Op de bedrijvendag is er gebrainstormd, zijn er vragen gesteld en konden we dankzij stellingen dieper op de werkpakketten ingaan. Deze werkpakketten zijn nodig om de ambities van Equestrum te realiseren. En de kwaliteit van de hippische opleidingen van de Lentiz onderwijsgroep te waarborgen. Zo wordt er ook voldaan aan de eisen van de RIF-aanvraag. Dit is een subsidie vanuit de overheid, die de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven stimuleert.

Nieuwe werkpakketten zorgen voor verdieping
Samen met de aangesloten partners zijn de behoeften van de hippische sector in kaart gebracht. Want, een gebrek aan vakkundig personeel vormt een serieuze bedreiging. De werkpakketten bereiden de leerlingen goed voor op de behoefte van het werkveld. Tijdens de bedrijvendag zijn er van de zes pakketten drie besproken. Namelijk:

  • Onderzoekend leren/ leren onderzoeken
  • Internationale oriëntatie
  • Talentontwikkeling

Onderzoekend leren
Er zijn een aantal onderzoeksvragen waar de praktijk antwoord op wil. Denk aan onderwerpen als: de inwerking van bitten en hulpteugels, het effect van een mechanisch paard en optimale hooi/ kuil opslag. De aangesloten bedrijven faciliteren de ruimte waar onderzoek gedaan kan worden en dragen onderzoeksvragen aan. Zodat leerlingen een complex onderzoek leren voorbereiden. Het eindresultaat is een projectopzet waarmee het onderzoekspractoraat verder kan. 

Internationale oriëntatie
Het kan best spannend zijn om een internationale stage te lopen. Met dit werkpakket worden studenten gestimuleerd om de uitdaging aan te gaan. De leerbedrijven zetten onder andere het netwerk in. Zodat de drempel om naar het buiteland te gaan lager wordt.

Talentontwikkeling
Jonge studenten moeten vaak nog ontdekken waar hun talenten liggen. Hebben ze dat gevonden, dan is het nog de kunst om deze maximaal te benutten en ontwikkelen. Dit pakket gaat de studenten helpen om het beste uit zichzelf en de paarden te halen. De focus ligt op zowel de fysieke gezondheid als ook een mentaal gezonde houding.

Inmiddels volgen er in totaal 134 studenten een opleiding in de paardenhouderij of paardensport bij het Lentiz. Momenteel zijn er vier lespakketten:

  • (Internationaal) Groom
  • Instructeur ruiterfit coach
  • Voortplanting / fokkerij
  •  Ondernemerschap

Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met topsportbedrijven om leerlingen te gaan begeleiden.

Dravend het practoraat door 
In samenwerking met EquInnoLab. hebben studenten hard gewerkt aan een lopend onderzoek naar de draf van het paard. Na het opstellen van een onderzoeksmethode, is er data verzameld. Door de bewegingen van het paard te monitoren. Dit levert waardevolle meetbare gegevens op, die meer inzichten geeft in de beweging en belasting van het paard.

Hier is een video die laat zien hoe dat in zijn werk ging.

Bedankt
Het was een succes. Bij deze willen we het Hippisch Centrum de Hoeksche Waard ook bedanken voor het faciliteren van de locatie. Verder zijn we blij met alle samenwerkende bedrijven die een belangrijke rol spelen bij deze mooie ontwikkelingen binnen de sector.

Meer relevante artikelen

Meer weten over Equestrum?

Aanjagen en verbinden in de paardensport is ons dagelijks werk. 

Neem contact op met Marleen voor meer informatie over ons en onze projecten.